نویسنده = یعقوب ابدالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 308-321

مریم بیرانوندزاده؛ یعقوب ابدالی؛ مهتاب مومنی چلکی


2. فراتحلیلی بر پژوهش‌های وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 186-197

یعقوب ابدالی؛ احمد پوراحمد؛ اسحاق خندان


شماره‌های پیشین نشریه