نویسنده = سید میدیا لطیفی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


شماره‌های پیشین نشریه