نویسنده = فرامرز منتظر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی سکونتگاه‌های شهری استان گلستان با رویکرد شهر سالم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 706-725

حسین نظم فر؛ فرامرز منتظر؛ جابر جمالی نسب؛ صادق قلی نیا


2. تحلیل سیستم شهری استان چهار محال و بختیاری (2016-1956)

دوره 1، ویژه نامه زمستان، زمستان 1397، صفحه 30-42

فرامرز منتظر


شماره‌های پیشین نشریه