نویسنده = فرامرز منتظر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سیستم شهری استان چهار محال و بختیاری (2016-1956)

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، زمستان 1397، صفحه 30-42

فرامرز منتظر


2. ارزیابی سکونتگاه‌های شهری استان گلستان با رویکرد شهر سالم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 706-725

حسین نظم فر؛ فرامرز منتظر؛ جابر جمالی نسب؛ صادق قلی نیا