نویسنده = سمیه امیری پریان
تعداد مقالات: 2
2. گردشگری سلامت و پزشکی با تأکید بر شناخت منابع و پتانسیل‌های استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 625-642

سمیه امیری پریان؛ احترام یاری؛ زینب امیری پریان