نویسنده = رحمان زندی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مدل آنتروپی در ارزیابی مخاطره زمین لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه-درود (مشهد- نیشابور)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 37-58

رحمان زندی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ ملیحه محمدنیا


شماره‌های پیشین نشریه