نویسنده = حسین غضنفرپور
تعداد مقالات: 2
1. توزیع فضایی- مکانی و سطح بندی شهرهای استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1048-1064

محسن کمانداری؛ حسین غضنفرپور؛ مسعود چهارراهی


شماره‌های پیشین نشریه