نویسنده = فاطمه سوری
تعداد مقالات: 4
2. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد


3. گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


4. نقش نهادهای مردمی در حمایت از ساختارها و کارکردهای محیط شهری پایدار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 623-631

جمیله توکلی نیا؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


شماره‌های پیشین نشریه