نویسنده = سمیه قیصران پور
تعداد مقالات: 2
1. نقش شهر خلاق در توسعه خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان مورد مطالعه زاهدان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 397-409

عیسی ابراهیم زاده آکباد؛ حسین دوستی مقدم؛ سمیه قیصران پور


2. عدالت فضایی و مکانی در خدمات بهداشتی ودرمانی مناطق محروم شهری سراوان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 437-453

غلامعلی خمر؛ سمیه قیصران پور؛ حسین دوستی مقدم