نویسنده = مریم رضایی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل امنیتی وضعیت همسایه های خارجی ونقش سپاه پاسداران در مناطق مرزی شرق جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 422-431

مریم رضایی؛ حسنعلی روا؛ حسین دوستی مقدم


2. نقش نیروی دریایی سپاه راهبردی در تامین امنیت وراهبردهای دفاعی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 432-442

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم


3. سامانه های دفاع موشکی بومی سپاه ایران و تأثیر آن بر امنیت

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 576-585

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم


4. نقش سپاه در دفع وکنترل بروز تروریزم در مرزهای شرقی

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 563-575

مریم رضایی؛ حسنعلی روا؛ حسین دوستی مقدم


5. تاثیربگارگیری افسران وظیفه در پیشبرد اهداف تیپ 188زرهی زاهدان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 952-965

مریم رضایی؛ محمد رضا عباسی؛ حسین دوستی مقدم


6. بررسی نقش مجتمع های خدماتی - رفاهی در توسعه گردشگری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 935-951

مریم رضایی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ حسین دوستی مقدم؛ فریده اربابی؛ ملیحه دوستی مقدم


7. بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم


8. بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


9. بررسی وتحلیل برتوسعه گردشگری پایدار روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 705-725

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم