نویسنده = بهمن خسروی پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 95-105

بهمن خسروی پور؛ نرگس کریمی


شماره‌های پیشین نشریه