نویسنده = وحید پوربساط
تعداد مقالات: 2
1. مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 435-445

وحید پوربساط


2. بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 131-144

مریم بیرانوندزاده؛ سیامک شرفی؛ وحید پوربساط