کلیدواژه‌ها = urban development
تعداد مقالات: 6
1. آینده نگاری توسعۀ شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 456-475

فرشته شنبه پور؛ مسعود صفایی پور


2. فرآیند توسعه شهری در ایران از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، زمستان 1397، صفحه 59-71

لطفعلی کوزه گر کالجی


3. بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


5. سنجش پایداری توسعه‌ شهر تبریز با روش جای پای اکولوژیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 479-495

مصطفی خزایی؛ آرمان مسلمی


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


شماره‌های پیشین نشریه