کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 7
5. بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


6. بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


7. بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


شماره‌های پیشین نشریه