کلیدواژه‌ها = دسترسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 168-180

زینب کرکه آبادی؛ زهرا نظری


2. تحلیل توزیع فضایی در میزان دسترسی به پارک‌های ‌شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 726-749

محسن احدنژاد؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ جلال قدسی