کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 7
2. مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 435-445

وحید پوربساط


3. عدالت فضایی و مکانی در خدمات بهداشتی ودرمانی مناطق محروم شهری سراوان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 437-453

غلامعلی خمر؛ سمیه قیصران پور؛ حسین دوستی مقدم


5. توزیع فضایی- مکانی و سطح بندی شهرهای استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1048-1064

محسن کمانداری؛ حسین غضنفرپور؛ مسعود چهارراهی


7. تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های مناطق روستایی در استان ایلام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 587-607

علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی