کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 14
4. بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 24-41

حمدالله قاسمی راد؛ کوروش لطفی


5. کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


6. ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات شهر سردشت با مدل کوپراس

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 249-266

محسن احدنژاد؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ َشراره سعید پور


7. تحلیل توزیع فضایی در میزان دسترسی به پارک‌های ‌شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 726-749

محسن احدنژاد؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ جلال قدسی


11. بازبینی مفاهیم محیط زیستی قانون اساسی ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 650-659

محمد جواد حسینی


13. آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 957-968

علی اصغر آقامحمدی؛ محمد مرادی


14. ارزیابی نگرش کارشناسان بر موانع توسعه روستایی (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 237-246

ماندانا جهانشیری؛ حمید جلالیان


شماره‌های پیشین نشریه