کلیدواژه‌ها = مقاصد گردشگری
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 479-502

سید عباس رجایی؛ حسن خدابنده لو؛ وحید عباسی فلاح


شماره‌های پیشین نشریه