کلیدواژه‌ها = تنوع فرهنگی-اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی-اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 35-63

باقر فتوحی مهربانی؛ حسین حاتمی نژاد