کلیدواژه‌ها = شهرستان سقز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تعادل فضایی دهستان های شهرستان سقز بامدل رتبه –اندازه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 240-250

سعدی صالحی؛ فاطمه عبدالهی؛ فرهاد سعیدی


2. سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


شماره‌های پیشین نشریه