کلیدواژه‌ها = درآمدهای پایدار
تعداد مقالات: 2
2. راه های تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها در ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 325-334

محمد شعوری؛ رضا نوعهدی