کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد


شماره‌های پیشین نشریه