کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


3. تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 464-478

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله؛ شهلا بهاری