کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل توزیع فضایی در میزان دسترسی به پارک‌های ‌شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 726-749

محسن احدنژاد؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ جلال قدسی


2. تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 479-502

سید عباس رجایی؛ حسن خدابنده لو؛ وحید عباسی فلاح