نویسنده = مطهره صالحی
بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.340559.1713

مطهره صالحی؛ حبیب الله سالارزهی؛ عبدالمجید ایمانی