نویسنده = سید امیر محمد علوی راده
تحلیل نقش باغداری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشت پسته دهستان شهرآباد، شهرستان بردسکن

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 251-272

فریبا رمضان نیا؛ سید امیر محمد علوی راده؛ ریحانه سلطانی مقدس