نویسنده = سعدی صالحی
پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 137-155

سعدی صالحی؛ 'گلان معماری


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه در سال 90-95

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 624-636

سعدی صالحی؛ زینب نوری سعد آبادی


اثر تغییرات اقلیمی بر پرورش ماهی (منطقه ی مورد مطالعه:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 750-761

سعدی صالحی؛ سارا فضلی؛ فضیله حاتمی


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سنندج با مدل رتبه اندازه

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 167-175

سعدی صالحی؛ کریم شمسی؛ عایشه رستم زاده


تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


بررسی تعادل فضایی دهستان های شهرستان سقز بامدل رتبه –اندازه

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 240-250

سعدی صالحی؛ فاطمه عبدالهی؛ فرهاد سعیدی


سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


مکانیابی مراکز اموزشی به روش AHP ( مطالعه موردی:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 372-389

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی


سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دیواندره

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 593-605

سعدی صالحی؛ لقمان رحیمیان؛ هیوا قاسمی پور


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 696-704

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ حمدی رحمانی