نویسنده = پرستو لطفی
تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


مکانیابی مراکز اموزشی به روش AHP ( مطالعه موردی:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 372-389

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 696-704

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ حمدی رحمانی