نویسنده = محمد اجزا شکوهی
امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزشی قایقرانی‌کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 183-199

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ الهه عباسی؛ مهدی خداداد


بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 199-210

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد


گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


اولویت بندی و ارتباط سنجی مولفه‌های بازاریابی موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 236-248

سمیرا محمدی؛ علی سجادی؛ محمد رضا منصوری؛ سجاد طرهانی


ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 267-287

محمد اجزا شکوهی؛ مرضیه امینی؛ علی یحیی پور؛ علی مهرافروزی


بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی -اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی (مطالعه‌موردی: شهر شاندیز)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 353-367

فضل اله اسمعیلی؛ الهام داوری؛ کبری طاهری؛ مهدی خداداد


نقش نهادهای مردمی در حمایت از ساختارها و کارکردهای محیط شهری پایدار

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 623-631

جمیله توکلی نیا؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد