نویسنده = مهدی خداداد
تعداد مقالات: 15
1. بررسی وضعیت مبلمان پارکی و تأثیر آن بر رضایت شهروندان (مطالعه‌موردی: پارک‌های مناطق شهر اصفهان‌)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 371-390

اعظم مرادی؛ مریم صالحی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


3. امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزشی قایقرانی‌کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 183-199

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ الهه عباسی؛ مهدی خداداد


5. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد


6. گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


7. اولویت بندی و ارتباط سنجی مولفه‌های بازاریابی موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی اولیه تا تصویر ذهنی نهایی

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 236-248

سمیرا محمدی؛ علی سجادی؛ محمد رضا منصوری؛ سجاد طرهانی


8. ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 267-287

محمد اجزا شکوهی؛ مرضیه امینی؛ علی یحیی پور؛ علی مهرافروزی


10. بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


12. اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی -اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی (مطالعه‌موردی: شهر شاندیز)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 353-367

فضل اله اسمعیلی؛ الهام داوری؛ کبری طاهری؛ مهدی خداداد


14. نقش نهادهای مردمی در حمایت از ساختارها و کارکردهای محیط شهری پایدار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 623-631

جمیله توکلی نیا؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد