نویسنده = گونا مهردانش
چالش های شهر خلاق از نظر منظر شهرداری پاوه

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 339-365

10.22034/gahr.2021.314469.1630

نامدار آزادی زاده؛ گونا مهردانش


تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 91-119

سید سلام حسینی؛ گونا مهردانش؛ لقمان فرشاد


چالش‌های مدیریت شهری با تاکید بر حمل ونقل عمومی (نمونه: منطقه 7 شهر کرج)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 352-369

حسین مجتبی زاده؛ لیلا عابدی فرد؛ گونا مهردانش؛ سمیرا تاسا


بررسی تاثیر فرهنگ بر منظر شهری با رویکرد برنامه ریزی در مجتمع های زیستی(شهر شاهو)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 411-442

حبیب علیزاده فرد؛ کامران نوری؛ گونا مهردانش


ارزیابی گوردخمه ، جاذبه ی فرهنگی مطالعه موردی( روستای دشه)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 131-153

گونا مهردانش؛ عبدالرحمن حاجی؛ سید عباس حسامی