نویسنده = محمد علی الهی چورن
ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 762-768

محمد علی الهی چورن؛ ساجده دین پرست


اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نوشهر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 925-939

محمد علی الهی چورن؛ سروش سنایی مقدم