نویسنده = محدثه ملک پور
نقش فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-477

محدثه ملک پور؛ زهره آذرباد؛ غلامرضا پورابراهیم گیل کلایه


نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 968-988

محدثه ملک پور؛ رامبد باران دوست؛ احمد اصلی زاده