نویسنده = خدیجه سلیمانی هارونی
تعداد مقالات: 3
1. تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی


2. کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی