نویسنده = مرضیه امینی
ارزیابی مناسب‌سازی معابر شهر گرگان مبتنی بر نیاز معلولین

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 74-90

10.22034/gahr.2023.214226.1331

فرشته خرازی قدیم؛ مرضیه امینی؛ سارا بهوندی


امکان‌سنجی توسعه‌گردشگری ورزشی قایقرانی‌کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 183-199

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ الهه عباسی؛ مهدی خداداد


بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 199-210

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 267-287

محمد اجزا شکوهی؛ مرضیه امینی؛ علی یحیی پور؛ علی مهرافروزی