نویسنده = مریم نعمتی واحدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد در استان لرستان ،با روش هاف

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 356-372

10.22034/gahr.2021.281788.1530

مریم نعمتی واحدی؛ راحله صحرانورد