نویسنده = حسنعلی کوره‌پز
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-187

10.22034/gahr.2022.350229.1729

بهمن خسروی پور؛ سهیلا پورجاوید؛ حسنعلی کوره پز


چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 145-160

10.22034/gahr.2022.324374.1678

بهمن خسروی پور؛ نسیم روشنی؛ حسنعلی کوره‌پز