کلیدواژه‌ها = LISREL
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


2. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی