کلیدواژه‌ها = زیست پذیری
ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 401-412

اسماعیل نجفی؛ هما قاسمیان؛ علیرضا صادقی


تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران.

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 320-334

هومان گودرزی؛ سعید یوسفی بابادی؛ امید لطیفی


زیست پذیری شهری الزامات و راهکارها

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 374-382

محمدرضا منصوری