کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه 1395-1365)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 335-355

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ حامد دوستمرادی


تحلیلی بر گسترش کالبدی شهر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 149-167

علیرضا شیخ الاسلامی؛ میلاد نوروزی؛ امان اله احمدی


تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 309-319

محمد ملکی؛ زهرا احمدی؛ رحمن دوستی