کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 137-155

سعدی صالحی؛ 'گلان معماری


پهنه‌بندی و تحلیل خشکسالی در استان لرستان با استفاده از شاخص‌های خشکسالی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 200-219

مصطفی فلاحی؛ محمدرضا منصوری؛ رسول علی قادری؛ حسین صالحی