کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیلی بر مدل ‏سازی مبتنی بر قانون و قواعد؛ نرم‏ افزار سیتی اینجین

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 170-207

10.22034/gahr.2023.386685.1820

علی اسکوئی ارس؛ فریدون بابائی اقدم؛ ایرج تیموری


عدالت فضایی و مکانی در خدمات بهداشتی ودرمانی مناطق محروم شهری سراوان

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 437-453

غلامعلی خمر؛ سمیه قیصران پور؛ حسین دوستی مقدم


تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های مناطق روستایی در استان ایلام

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 587-607

علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی


توزیع فضایی- مکانی و سطح بندی شهرهای استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1048-1064

محسن کمانداری؛ حسین غضنفرپور؛ مسعود چهارراهی