کلیدواژه‌ها = مرز
چالش‌های دریابانی چابهار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 351-372

10.22034/gahr.2023.396965.1875

حامد روشنی؛ احمدعلی گودرزی؛ مهدی ترکمان


تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه 1395-1365)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 335-355

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ حامد دوستمرادی


تحلیل کارکرد بازارچه‌ی مرزی در توسعه مناطق مرزی (نمونه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 511-531

ساجد بهرامی جاف؛ رحیم شیوراک؛ دریا مازندارنی