کلیدواژه‌ها = کسب و کار
قراردادهای انتقال تکنولوژی وفناوری

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-169

فروغ رضازاده