کلیدواژه‌ها = چالش
چالش‌های دریابانی چابهار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 351-372

10.22034/gahr.2023.396965.1875

حامد روشنی؛ احمدعلی گودرزی؛ مهدی ترکمان


کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی