کلیدواژه‌ها = مسکن
تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن روستایی با استفاده از تکنیک VIKOR نمونه موردی: دهستان های شهرستان دهگلان

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 890-908

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ حامد قادرمرزی؛ افشین بهمنی


پیش بینی قیمت مسکن به روش تحلیل تاثیر بر روند ( TIA)، مطالعه موردی شهر تبریز

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 552-568

سید علی علوی؛ مریم کیانی مولان