کلیدواژه‌ها = شهرستان ممسنی
تبیین الگوی بومی توسعه در شهرستان ممسنی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 325-356

سید محمد حسین حسینی؛ وحید صادقی