کلیدواژه‌ها = شهر تهران
رتبه‌‌بندی مناطق 22 گانه‌ی شهر تهران از نظر آسیب‌اجتماعی فراوانی افراد معتاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 672-697

رسول افضلی؛ احمد ایرانخواه؛ حسن مومنی


بررسی نقش سمن‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مورد مطالعه : شهر تهران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 569-592

رسول افضلی؛ احمد ایرانخواه؛ حسن مومنی