کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی شهری
لزوم برنامه ریزی شهری در ساماندهی امنیتی بافت فرسوده شهری از دیدگاه توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/gahr.2024.454980.2110

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی


مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد


تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 91-119

سید سلام حسینی؛ گونا مهردانش؛ لقمان فرشاد


بررسی زمینه های همکاری و پیوند برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 751-765

رستم صابری فر؛ الهه وفایی باغ سیاهی