کلیدواژه‌ها = "
بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 184-204

10.22034/gahr.2022.377338.1779

بهروز نظافت تکله؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ زهرا شهبازی شرفه