کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تحلیلی بر پراکنش فضایی مدارس در محلات منطقه 2 شهرداری اردبیل

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 329-351

10.22034/gahr.2023.390317.1828

محمد حسن یزدانی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


عدالت فضایی و مکانی در خدمات بهداشتی ودرمانی مناطق محروم شهری سراوان

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 437-453

غلامعلی خمر؛ سمیه قیصران پور؛ حسین دوستی مقدم